Privacy

Wij, van Tarwegras24.nl respecteren uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit doen wij om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In deze privacy policy informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Algemeen
Tarwegras24.nl verkrijgt uitsluitend de minimale gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook uitsluitend gebruikt voor het aanbieden van onze producten en diensten, het afhandelen van bestellingen en het beantwoorden van eventuele vragen of opmerkingen die u middels onze website of per e-mail aan ons stuurt. Tarwegras24.nl verkoopt, verhuurt of levert uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, indien dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst met betrekking tot onze producten of diensten met u, of indien wij hiertoe op grond van wet- of regelgeving worden verplicht.

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens
Op ieder moment kunt u bij ons een verzoek doen tot inzage in de door ons verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon. Daarnaast kunt u ons verzoeken om deze gegevens te corrigeren of te laten verwijderen als deze incorrect of onvolledig zijn. Wanneer we accoord gaan met het verzoek tot inzage, correctie of